Huisregels

Huisregels

1. Elke gast verklaart zich automatisch akkoord met dit reglement bij het betreden van de gebouwen van Ayana wellness, Olympia bv, hier ‘het bedrijf’ genoemd.

2. De directie en het personeel van het bedrijf hebben het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, of die dit reglement niet naleeft, de toegang tot het bedrijf te verbieden of te verwijderen uit het bedrijf (dronkenschap, ordeverstoring, onrespectvol gedrag t.a.v. medewerkers en gasten, niet-naleving van dit reglement, e.d.).

3. Dieren, tenzij assistentiehonden in de geschoeide zone, worden niet in het bedrijf toegelaten.

4. Elke bader moet een douche nemen alvorens de zwemhal te betreden, voor en na het gebruiken van de sauna’s of hammam en alvorens gebruik te maken van het zwembad of de jacuzzi.

5. Kinderen zijn toegelaten vanaf 12 jaar. Kinderen van minder dan 16 jaar zijn altijd vergezeld van een toezichthoudende volwassene met de leeftijd van minimaal 21 jaar.

6. Het is verboden te roken in het hele bedrijf. Roken kan op het terras. Peuken en assen worden altijd in de asbak gelegd. Als het bedrijf vaststelt dat er toch gerookt wordt in het bedrijf, wordt een extra reinigingskost van € 250 aangerekend, te betalen bij het uitchecken.

7. Eigen dranken en eten zijn niet toegestaan in het bedrijf. Als je toch eigen eten en dranken meebrengt, is aan het bedrijf een vergoeding verschuldigd van € 10,00 per persoon, ter plaatse te betalen.

8. Springen en duiken in het zwembad en in de jacuzzi zijn strikt verboden.

9. Alvorens te gaan zitten of liggen op het meubilair (stoelen, banken, saunabanken, krukjes, toiletten …), moet men zich altijd volledig afdrogen. De meubels en banken worden altijd bedekt met een handdoek. Schade aan het meubilair wordt door de klant vergoed bij het uitchecken.

10. Alle gasten worden geacht de rust voor iedereen te bewaren. Daarom is het niet toegelaten muziek luid af te spelen, te roepen en tieren, e.d. Als het bedrijf van mening is dat de rust niet bewaard wordt, zal het bedrijf de gasten daarvan via de telefoon op de hoogte brengen.

11. Verdovende middelen, shisha en lachgas zijn niet toegelaten in de gebouwen van het bedrijf. Bij twijfel zal altijd de politie worden verwittigd.

12. Het is ten strengste verboden om voorwerpen of producten aan het badwater van de zwembaden en jacuzzi’s toe te voegen. De volledige kost voor het terug in orde stellen van de installaties, alsook de bedragen die nodig zijn om de gasten die na jou volgen te compenseren, met een minimum van € 1000,-, worden direct bij het uitchecken aan jou aangerekend. Je moet het bedrag van € 1000,- onmiddellijk betalen. De correcte afrekening wordt je per post toegestuurd. Alle kosten die gemaakt moeten worden om het verschuldigde bedrag te innen, zijn te uwen laste.

13. De gasten worden verzocht om ten laatste op het voorziene einduur het saunacomplex te verlaten. Als het saunacomplex na het voorziene einduur wordt verlaten, wordt een extra kost van € 25 aangerekend voor de 1ste tot de 10de minuut vertraging. Vanaf de 11de minuut wordt een kost van € 5 per minuut aangerekend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het saunacomplex zonder voorafgaande waarschuwing te betreden als de gasten niet tijdig het saunacomplex verlaten hebben en alle nog aanwezige personen uit het saunacomplex te verwijderen en de nodige maatregelen te treffen die zich opdringen.

14. Alle schade aan het gebouw, de installaties, het meubilair en de inboedel van het bedrijf, vrijwillig of onvrijwillig veroorzaakt door een gast, wordt altijd vergoed door die gast bij het uitchecken. Bij discussie zullen de hulpdiensten erbij gehaald worden t.b.v. het opstellen van een pv.

15. De directie is niet verantwoordelijk voor ongevallen binnen en buiten het bedrijf.

16. Het volledige bedrag van de reservering blijft steeds verschuldigd, te betalen ten laatste bij het verlaten van het bedrijf, ook na toepassing van artikel 2 van dit reglement

Up
d

Welkom bij Ayana

Stap binnen in een oase van pracht die we hebben ontworpen voor uw nieuwe Wellness centrum. We zijn er zeker van dat je zult genieten van je tijd met Ayana.

Monday to Friday 09:00 - 23:00 hrs
Saturday 09:00 - 23:00 hrs
Sunday 09:00 - 23:00 hrs